เทคนิคการรับมือและแก้ไขปัญหา การทำงานของลูกน้อง (People Handling Technique)

รายละเอียด

== จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมเแกรนด์สุขุมวิท – ถ.สุขุมวืท ซ.6 ==

ค่าบริการอบรมหลักสูตร : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
ฟรี!!! หนังสือ “20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย” ทุกท่านที่เข้าอบรม

วันที่

01/25/2019

ราคา

3600

ภาพประกอบการโพส

21.-เทคนิคการรับมือและแก้ไขปัญหาการทำงานลูกน้อง-.jpg

การติดต่อ

คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 ไลน์ไอดี ptccontact

Spread the love