การบริหารจัดการธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์*

การบริหารจัดการธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์*

รายละเอียด

การบริหารจัดการธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์

ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ เป็นธุรกิจที่กำลังก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นหนึ่งในธุรกิจแนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบันความต้องการบุคลากรในธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุมองค์กร ประชุมวิชาชีพ หรือการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ นับได้ว่ามีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศไทยบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญด้านนี้ยังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นโอกาสของบุคลากรที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค วิธีการ และกลยุทธ์ ในการประกอบอาชีพด้านนี้ให้ประสบความสำเร็จเพิ่มสร้างรายได้เหนือคู่แข็ง

เนื้อหาหลักสูตร
– ทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ยุคเปิดเสรีการค้า
– กลยุทธ์ในการบริหารงานด้านไมซ์และอิเว็นตส์
– การบริหารจัดการด้านการประชุมวิชาชีพ
– การวางแผนและการจัดการงานอิเว็นตส์
– เทคนิคการนำเสนอเป็นผู้จัดงาน
– การวัดผลตอบแทนการลงทุนจากงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
– การเลือกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่เหมาะสม
– การวางแผนการออกงานและงาบประมาณ
– กิจกรรมก่อนงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
– การบริหารจัดการช่วงระหว่างออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
– การบริหารจัดการผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงาน

02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610
9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
training@dtc.ac.th

วันที่

01/19/2019

ราคา

9900

ภาพประกอบการโพส

mice.jpg

การติดต่อ

แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-7218469-72

Email

training@dtc.ac.th

Spread the love