คอร์สเทรดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียนแบบพื้นฐาน Candlestick basic trading class

รายละเอียด

ไม่ต้องมีพื้นฐานมา 2 ชม. ดูกราฟเป็นเลย Without basic, you can analyze chart in 2 hrs.
การเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานอย่างง่าย Easy fundamental stock selection
ใช้พื้นฐานแท่งเทียนเทรดหุ้น ประกอบกับเทคนิคอื่นๆ Basic candlestick trade with other technical
แบบฝึกหัด Workshop

วันที่

11/25/2018