หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR , AED

รายละเอียด

หัวข้อการอบรม (Course Outline)
1. หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล
2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป
3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม
4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล
5. การตกเลือดและการห้ามเลือด
• ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม
• การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา
6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล
• ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด
7. ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก
8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
9. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม
10. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support
1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต
3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก
4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (CPR)
5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (AED)
6. สรุป คำถามและคำตอบ

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
คุณอิศราภรณ์ (พลอย)
โทร 089 773 7091

วันที่

11/22/2018

ราคา

3900

Spread the love