หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ (Professional Administration for New Gen)

รายละเอียด

การบริหารงานธุรการยุคใหม่
(Professional Administration for New Gen)

บทบาทของธุรการจะต้องเปลี่ยนไป
เมื่อเรียนรู้ทักษะ และเทคนิคการบริหารธุรการ…อย่างมืออาชีพ
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
วิทยากรรับเชิญ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน / ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี ในองค์กรชั้นนำ

Promotion!! สำหรับอบรมภายในเดือนธันวาคม รับสิทธิพิเศษเพียงท่านละ 3,300 บาท
หากสมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น!!!!

หัวข้อการอบรมสัมมนา
1. แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ
2. กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ
– การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ความมั่นใจ
– การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)
– การพัฒนาทักษะ การสื่อสารที่เกิดผล
3. การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และ นำเสนอ)
4. การบริหารสำนักงานยุคใหม่
5. การบริหารระบบงานเอกสาร
6. การบริหารระบบ Outsource
7. การบริหารการประชุม
8. สรุปประเด็น ปัญหากลุ่ม (Group Case study) และเฉลย
9. คำถาม/คำตอบ

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
คุณอิศราภรณ์ (พลอย) โทร: 089 773 7091

วันที่

12/15/2018

ราคา

3300

Spread the love