ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม : Excellence in the Great Leadership and Strong Manager

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ :
• พัฒนาความเป็นผู้นำและการจัดการความแตกต่างและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญทั้งในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
• ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ/ ผู้บริหารฝ่ายขาย/หัวหน้างานบรรลุผลการพัฒนา โดยการพัฒนาทั้งการวัดและการฝึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• สร้างและกระตุ้นความมุ่งมั่นในหมู่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมรวมถึงฝ่ายขายสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขา
• พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทีมงาน ทีมงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและกำหนดทิศทางสำหรับอนาคต

บทนำ
หลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายเพราะมาจากการโปรโมทพวกเขาจากคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในฝ่าย หรือ นักขายที่ขายเก่งที่สุด!!!! แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมันแตกต่างกันมากกับการขายเก่ง หรือทำงานในฝ่ายงานนั้นๆได้ดี กับการควบคุมทีมงานให้ถึงเป้าหมาย มันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่านั้น !!!!!

ในหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการของผู้จัดการ และหัวหน้าทีมงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีกำกับคนในทีมของตน วิธีการทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมไม่เพียงแต่ตอบสนองตามเป้าหมายการทำงานเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว

คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเป็นผู้นำทีมงาน และเทคนิค
ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การบริหารจัดการทีมงานเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมาย

หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการเป็นผู้นำทีม
• การจัดการกับความขัดแย้ง
• ทักษะการมอบอำนาจ
• การดำเนินการที่สำคัญและหลักการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลและทีมต่อผลลัพธ์
• การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ทักษะเชิงกลยุทธ์
• การจัดการเวลาส่วนบุคคลและทีมงาน
• กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมและพัฒนาแผน

ทักษะการพัฒนาทีมงาน
• ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของทีม การประเมินผล และ KPIs
• พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
• พัฒนาความมั่นใจและความคิดในเชิงบวก
• การสรรหาผู้มีศักยภาพและวางแผนสืบทอดการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการจัดการและการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีม สร้างวัฒนธรรมแห่งแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ

ราคา
ราคา 5,900 บาท ( ราคานี้ไม่รวม แวต) / พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 30/11/61 ลดเหลือท่านละ 5,000 (ไม่รวมแวต) / จองอบรมครบ 4 ท่าน รับสิทธิ์ฟรีสำหรับ ท่านที่ 5 !!!!!
พร้อมของว่างในระหว่างการอบรม และ อาหารกลางวันที่ Fuji Restuarant (หรือเทียบเท่า )

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 14/12/61 เวลา 9.00-16.00
COLAB ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนน สีลม บางรัก กทม
การติดต่อ
Tel : 099-0323264
Line ID: EXCADCENTER

วันที่

12/14/2018

ราคา

5900

Spread the love