การประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

รายละเอียด

โปรโมชั่นพิเศษ หากชำระเงินก่อน 30 พฤศจิกายน 2561
· สมัคร 3 หลักสูตร จะได้:
oลดทันที 3,000 บาท หรือ o เรียน Japanese Style Bakery ฟรี (มูลค่า 13,900 บาท)
· สมัคร 6 หลักสูตร จะได้:
oลดทันที 9,000 บาท หรือ
oเรียน Soba ฟรี (มูลค่า 13,900 บาท) แถมคูปองเงินสดอีก 5,000 บาท หรือ
oเรียน Japanese Style Bakery ฟรี (มูลค่า 13,900 บาท) แถมคูปองเงินสดอีก 5,000 บาท หรือ
oเรียน Soba และ Japanese Style Bakery ฟรี (มูลค่า 27,800 บาท)
· สมัครตั้งแต่ 10 หลักสูตรขึ้นไป จะได้:
oลดทันที 20,000 บาท หรือ
oเรียน Soba, Udon และ Curry ฟรี (มูลค่า 41,700 บาท) แถมคูปองเงินสดอีก 8,000 บาท หรือ
oเรียน Japanese Style Bakery, Japanese Desserts และ Japanese Home Cooking ฟรี (มูลค่า 41,700 บาท) แถมคูปองเงินสดอีก 8,000 บาท
· สมัครทุกหลักสูตร จะได้:
oลดทันที 60,000 บาท หรือ oรับคูปองเงินสด 100,000 บาท
**** คูปองเงินสดมีอายุถึง 31 ธันวาคม 2562 สามารถใช้สมัครหลักสูตรใดก็ได้ที่ Dusit Thani College และ Dusit Thani Excellence Centre ***
o สำหรับลูกค้าที่มาสมัครพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป จะได้รับส่วนลดเพิ่มหลักสูตรละ 500 บาท/คน/หลักสูตร หากชำระเงินก่อน 30 พฤศจิกายน 2561
ถ้าไม่รับชุดเชฟสำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนมากกว่า 1 หลักสูตร รับส่วนลด 700 บาท ต่อหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ไม่รับชุด)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )

4. ใบ Pay- in

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail:training@dtc.ac.th

วันที่

01/12/2019

ราคา

13900

Spread the love