เทคนิค(ไม่)ลับ พิชิตธุรกิจ SME ด้วยกลวิธีการส่งออก

รายละเอียด

 วิทยากรจากบริษัท BKK Original ผู้ส่งออกกระเป๋าชื่อดัง และบริษัท The Viva Factory ผู้ส่งผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดต่างประเทศ

 บอกเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และให้แรงบันดาลใจ
 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าตลาดต่างประเทศ ครอบคลุมทุกกระบวนการส่งออก
 ตอบทุกข้อสงสัยในการทำธุรกิจ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สำรองที่นั่งได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUNxo7cDFDl2dPcuJcrV8Crkc7eJXVPNKX1cBxQZoAsn8CBg/viewform

สอบถามเพิ่มเติม 089-7852043 (รับจำนวนจำกัด)

วันที่

11/13/2018

Spread the love