การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

รายละเอียด

การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท
Digital Marketing for Hotels and Resorts

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ผู้บริโภคคือรุ่นใหม่ทำให้แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคดิจิตัล ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง การจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค รวมถึงการรู้จักเครื่องมือต่างๆ ที่มีในยุคปัจจุบันเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
– แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
– แนวคิดการทำตลาดดิจิตัล 2018
– เทคนิคสำรวจราคาตลาดออนไลน์ด้วยวิธี Shop Call
– วัดผลการทำตลาดด้วย ROI, ผลสำรวจการตอบรับจากลูกค้าและรีวิว
– ตัวอย่างเครื่องมือในการทำตลาดในยุคดิจิตัล
1.Online PR
2.Guerrilla marketing and Viral Media
3.Mobile App: eatigo, traveloga, bizevent

เจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ อัพเดทข้อมูลเพื่อทำการตลาดโรงแรมโดยเฉพาะ

วันที่

11/10/2018

ราคา

9900

Spread the love