คอร์สเทรดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียนแบบพื้นฐาน Candlestick basic trading class

คอร์สเทรดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียนแบบพื้นฐาน Candlestick basic trading class รายละเอียด ไม่ต้องมีพื้นฐานมา…

การประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

การประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ 12-13 มกราคม 2562 Japanese Cuisine 1 วันที่ 1 : - ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น -…

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1)  เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2)  ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3)  การบริการ…