หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

 

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

1)   เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา

2)   นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ

3)   แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา

4)   ความสำคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึกษา

5)    Workshop อย่างไรจึงเรียกว่านักขายที่ปรึกษา

6)    เทคนิควิเคราะห์ปัญหาในแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา

7)    ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเภทปัญหาธุรกิจและการเก็บข้อมูล

8)    การสร้างแนวทางสู่การปูทางที่ปรึกษาระหว่างเปิดใจ

9)    เทคนิคการให้คำปรึกษา

10)  Workshop การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา

11)   การแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าในการนำเสนอ

12)   เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการนำเสนอการขาย

13)   หลักการนำไปสู่ข้อสรุปการขาย

14)   Workshop การผนวกการนำเสนอและการสรุป

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Spread the love