โอกาสของคนสมุทรปราการ เวลโกร์ ฉะเชิงเทรา บางประกง มาถึงแล้ว สัมมนาแห่งปี อบรม ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018

รายละเอียด

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ

เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ

เน้นการนำไปใช้จริง

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018

หัวข้ออบรมสัมมนา
ระบบคุณภาพ ISO ทั้ง 3 ระบบ

ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018

1. ข้อกำหนด เบื้องต้น
2. การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA
3. การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW
4. ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation
5. การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
– ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO
– วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบคุณภาพ
– กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ด้านวิทยากร และที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
– นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพ เพื่อใช้สมัครงาน

สถานที่จัดงาน
ตึกชัย (Chai building) บางบ่อ สมุทรปราการ
ที่อยู่: 390/2 ถนนบางนา-ตราด
ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ
สมุทรปราการ 10560

วันที่

10/23/2018