ถึง เวลาของย่านรังสิต ดอนเมือง ปทุม อยุธยา กับสัมมนาดีๆ ฟรีสัมมนา ISO 9001/14001/4500

รายละเอียด

สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง
ฟรีสัมมนา ISO 9001/14001/45001
3 ระบบจบในวันเดียว
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
สถานที
ห้อง Training room 3
ศูนย์เทคโนโลยี่ไฮเทคอยุธยา
(หลังธ. ไทยพาณิชย์)
นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH
อยุธยา
อยากรุ่ง มุ่งมานี่

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018

เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ

เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ
เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ
เน้นการนำไปใช้จริง
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018

หัวข้ออบรมสัมมนา
ระบบคุณภาพ ISO ทั้ง 3 ระบบ

ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018

1.ข้อกำหนด เบื้องต้น
2.การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA
3.การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW
4.ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation
5.การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
– ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO
– วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบคุณภาพ
– กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ด้านวิทยากร และที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
– นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพ เพื่อใช้สมัครงาน

วันที่

11/19/2018

Spread the love