หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน Communication for Sustainable Relationships

รายละเอียด

หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน Communication for Sustainable Relationships

พิเศษ++สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : HRDZENTER คุณอิศราภรณ์ (พลอย) Tel. 089-7737091
E-mail : ployploy1@gmail.com
ID Line : 0897737091

หัวข้อการอบรม
1. กรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกและสร้างสรรค์
2. อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานที่ผิดพลาด
3. เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างตรงจุดและโดนใจ
4. เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
5. การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความสัมพันธ์และการประสานงานอย่างเต็มใจ
6. การให้ Feedback ที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง
7. การตั้งคำถามที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงใจลูกค้า
8. ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

วันที่

10/26/2018

ราคา

3900

Spread the love