Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่

รายละเอียด

หลักสูตร SALESMAN TO BUSINESS นักขายสายพันธุ์ใหม่
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการจะเป็นนักขายที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเรียนรู้แนวทางการขายทั้ง B2B และ B2C เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการขายให้สอดคล้องกับธุรกิจลูกค้าได้ ดังนั้น หากการขายยังคงไม่ได้รับการปรับจูนแนวคิดให้เป็นยุคใหม่ นักขายก็จะหมดความสำคัญในองค์กร การเปลี่ยนแนวคิดคือ การเปลี่ยนแนวทางการขายให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเพื่อที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่การหั่นราคาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น บริษัท เทสส์เทรนนิ่ง จึงขออาสาเป็นผู้นำพาท่านไปสู่ยุคใหม่ที่นักขายต้องเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง หมดยุคแล้วกับการเก็บตัวอย่างจากการอ่านแล้วมาเล่า แต่ตอนนี้ต้องเป็นประสบการณ์จริงและแก้เกมการขายมาเล่าให้ฟัง เสิร์ฟแบบร้อนๆ ตรงหน้าคุณ

หัวข้อการบรรยาย
PART 1 การขายในยุคใหม่ที่เข้าใจโมเดลธุรกิจ 100%
• เชี่ยวชาญประเภทธุรกิจลูกค้าได้ภายใน 1 ชม.
• เทคนิคการแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกการขายใหม่
• ตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงทางการขายจากวิทยากร ที่มุ่งการขายแบบทั้ง B2B B2C
PART 2 การจัดการงานขายด้วยเทคนิค SALES PROFESSIONAL
• เทรนการขายยุคใหม่คือ “FIX” “REPAIR”
• การแก้ไขโมเดลธุรกิจลูกค้า ในแบบไม่ต้องรอการตลาดก็รอดได้
• ตัวอย่างปัญหาที่ทางวิทยากรเคยเผชิญจากประสบการณ์และแนวคิด
• การแก้ไขเกมการขาย
PART 3 เชื่อมโยง ONLINE และ OFFLINE ด้วยการตลาด 360 องศา
• ONLINE แบบมือทำใครๆ ก็เข้าใจได้ด้วย TARGET, SOCIAL, LOCAL, MOBILE
• กลเกมออนไลน์ หาลูกค้าให้มากด้วยการสื่อสารวงกว้าง
• รูปแบบการจับจองลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ในโลกออนไลน์
• ตัวอย่างแนวทางการใช้ออนไลน์มุ่งลูกค้าจากตัวอย่างธุรกิจที่วิทยากรกำลังบริหาร
PART 4 การมุ่งประสบการณ์เชิงประจักษ์ เน้นการสร้างความภักดีผ่านนักขายมือโปร
• การวางจุดเชื่อมโยงผ่าน CEM STORY ประสบการณ์แบบมีเรื่องเล่า
• เทคนิคการรักษาจุดเชื่อมต่อทั้งกระบวนการ
• นักขายกับการลงทุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์และสร้างประสบการ์ร่วม
• ตัวอย่างแนวทางการรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบการขายจากวิทยากร

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908
E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM
LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

วันที่

11/06/2018

ราคา

3900

Spread the love