หลักสูตรอบรม Design Thinking กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง

รายละเอียด

Design Thinking
กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยพัฒนางานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงเวลาแล้ว ที่แต่ละองค์กรต้องสำรวจ ทบทวนดูในองค์กรว่า จะสามารถสร้างสรรค์แผนงาน หรือริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่อาจช่วยแก้ปัญหาของธุรกิจหรือเพิ่มจุดแข็งและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของเราได้หรือไม่ โดยริเริ่มจากบุคลากรภายในองค์กรเอง

ในองค์กรของเรามีบุคลากรมากมายที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพียงแต่เราต้องแนะนำแนวทางในการแปลงความคิดริเริ่มให้กับคนเหล่านั้น เพื่อระดมไอเดีย กลั่นกรองออกมาเป็นสินค้า แผนงาน หรือแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือแนวทางที่จะช่วยแปรรูปความคิดริเริ่มอย่างเป็นระบบให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการระดมความคิดเพื่อพัฒนาแผนงานใหม่ๆ หรือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก อาทิ แผนการตลาด แผนการพัฒนาบุคลากร แผนปรับปรุงการบริการลูกค้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อนำความคิด มาพัฒนาต่อให้เป็นรูปธรรม

– เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพิ่มมุมมองที่จะนำไปสู่แนวคิดริเริ่มในการต่อยอดสู่ Innovative Organization

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลองคิดตามโมเดลของ Design Thinking จากการปฏิบัติจริง

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นที่มีบทบาทในการคิดค้น ริเริ่มเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง โครงการ แผนงาน ระบบงานต่างๆ อาทิ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือผู้ปฎิบัติงานในสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ การบริการลูกค้า การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล

โปรโมชั่นพิเศษ!

 สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
 สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%
 รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต | 12 ตุลาคม 2561
• เคล็ดลับการบริหารจัดการ “งานธุรการ ยุค 4.0” | 12 ตุลาคม 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 31 ตุลาคม 2561
• ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ | 31 ตุลาคม 2561
• กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุก | 19 พฤศจิกายน 2561
• รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ | 19 พฤศจิกายน 2561
• คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน | 26 พฤศจิกายน 2561
• Intensive LINE@ Marketing-เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าด้วย LINE@ | 3 ธันวาคม 2561
• Train the SMART Trainer | 3 ธันวาคม 2561

สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vworksmart.com

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89, 061 168 8825 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | http://www.vworksmart.com

วันที่

11/23/2018

ราคา

4800

Spread the love