หลักสูตรอบรม คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน (Finance for Non-Finance Executives)

รายละเอียด

Finance for
Non-Finance Executives
คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ทำไมจึงต้องเข้าใจเรื่องการเงิน?

ข้อมูลทางการเงินคือสิ่งที่สามารถสะท้อนให้ผู้บริหารและฝ่ายการเงินเห็นถึงผลการดำเนินงานขององค์กรในอดีตและปัจจุบัน ความเข้าใจในข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรได้ แต่ในยุคการทำงานสมัยใหม่ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของฝ่ายการเงินหรือของผู้บริหารระดับสูงอีกต่อไปแล้ว หากแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานเพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ ในทุกภาคส่วนที่ต้องทำความเข้าใจ เนื่องจากความสามารถในการอ่านข้อมูลทางการเงิน จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในการลงทุนและการวางแผนต่างๆ ได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สำหรับองค์กรแล้ว การที่แต่ละส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน จะช่วยให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และการวางแผนต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

หลักสูตรอบรม Finance for Non-Finance Executives ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการเงิน ได้เรียนรู้ข้อมูลทางการเงินจากการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นได้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการอบรม
– เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารทางการเงินและบทบาทของฝ่ายบัญชีและการเงิน

– เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างทั่วไปของงบการเงิน

– เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้น วิเคราะห์และนำมาช่วยในการตัดสินใจ

– เพื่อให้รู้จักความสัมพันธ์ของการดำเนินงานที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน ทีมพัฒนาโครงการขององค์กร ทุกระดับชั้น ทุกฝ่ายงาน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินการบัญชีมาก่อน แต่ต้องการเสริมสร้างความรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินมากขึ้น

โปรโมชั่นพิเศษ!

 สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
 สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%
 รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด
*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต | 12 ตุลาคม 2561
• เคล็ดลับการบริหารจัดการ “งานธุรการ ยุค 4.0” | 12 ตุลาคม 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 31 ตุลาคม 2561
• ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ | 31 ตุลาคม 2561
• กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุก | 19 พฤศจิกายน 2561
• รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ | 19 พฤศจิกายน 2561
• Design Thinking-กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง | 23 พฤศจิกายน 2561
• Intensive LINE@ Marketing-เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าด้วย LINE@ | 3 ธันวาคม 2561
• Train the SMART Trainer | 3 ธันวาคม 2561

สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vworksmart.com

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89, 061 168 8825 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | http://www.vworksmart.com

วันที่

11/26/2018

ราคา

4800

Spread the love