การบริหารและการจัดการสปา

การบริหารและการจัดการสปา
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND LAUNCHING A SPA BUSINESS

เนื้อหาสูตร
– ความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ
– เอกลักษณ์สปาไทย
– องค์ประกอบการใช้พื้นที่ในสปา
– การให้บริการสปารูปแบบต่างๆ
– การตลาดสำหรับธุรกิจสปา
– การจัดการสปา
– การวางแผนธุรกิจ
– การให้บริการสปา
– กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดสปา

วันที่

10/20/2018

ราคา

9900

Spread the love