อบรมฟรี ในสถานที่ทำงานของคุณ เพื่อพัฒนาบุคคลากร พัฒนาธุรกิจ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มผลกำไร โดยเราจะมีวิทยากร และทีมงานมืออาชีพเดินทางเข้าไปอบรมในบริษัทของคุณและทีมงานของคุณ เพื่อเป็นการพัฒนา Team Work และวางกลยุทธ์ ด้านการออกแบบ การตลาด การบริหาร และด้านการผลิต ให้สามารถเพิ่มผลกำไร ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณ

หัวข้ออบรม COACHING 1. การวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ
COACHING 2. กลยุทธ์การออกแบบ,การเพิ่มผลผลิต, และการตลาด
COACHING 3. แนวทาง BUSINESS TO GOAL
วันที่อบรม วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น.
สถานที่อบรม สถานที่ทำงานของคุณ หรือ ศูนย์อบรมของเรา
สนใจติดต่อ : 062-554-7157 , 087-058-6618

Spread the love