อบรมฟรีทุกเสาร์ที่ 3 ของเดือน

หลักสูตรพื้นฐานการปลูกพืชไร้ดิน

วิธีสมัคร ผู้สมัครแจ้งข้อมูล ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อ
2. จำนวนผู้เข้าอบรม

แจ้งข้อมูลโดยการแสกน QR Code ทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้
1. Line@ QR Code
2. Facebook QR Code

กำหนดการ
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี ความรู้เบื้องต้น
– ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดินในระบบต่างๆ
– การเลือกเมล็ดพันธุ์ วัสดุ อุปกรณ์ปลูกฯ
– การดูแลและควบคุมระบบการปลูก
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
13.00 – 15.00 น. ภาคปฏิบัติ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
– การเตรียมวัสดุปลูก การเพาะเมล็ดและ การนำผักขึ้นโต๊ะปลูก
– วิธีการเตรียมปุ๋ยและการดูแลรักษาตลอดการเพาะปลูก
– ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
สบายดี ไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม – ผักสลัด ปลอดสารพิษ
27/1 หมู่ 13 ถ.มิตรภาพ ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43100
086 396 6527
Spread the love