หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

รายละเอียด

Modern Marketing Strategy for New Generation
กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่ : วันที่ 28 ก.ย.61

++ Key Contents++

ช่วงเช้า : ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์

• เข้าใจแนวโน้มพฤติกรรม ทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่รวมถึงกระบวนการคิดและตัดสินใจของลูกค้า
• บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักการตลาด เมื่อลูกค้า ฟังลูกค้ากันเองมากกว่าเจ้าของสินค้า บนโลกออนไลน์
• 5 ขั้นตอนของพฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้ต่อการซื้อและการใช้ (5 Step model for new generation behavior)
• กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มยอดขาย (Deliver more purchase-ready consumer with marketing strategy)

ช่วงบ่าย : คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

ฟังประสบการณ์ตรงในการทำการตลาดกับลูกค้ายุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการขาย
• แนวทางการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าบนโลกยุคใหม่
• กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบน Social Network เพื่อสร้างกำไรระยะยาวบนโลกดิจิทัล
• นักการตลาดจะใช้เครื่องมือบนออนไลน์ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้ายุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ได้อย่างไร

++ Key Benefits ++

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าในยุคนี้ และ Trend ในอนาคต

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้เรา

3.สามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของเราตลอดเวลา เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ ที่จะมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

สถานที่อบรม : โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา
วันที่/เวลาอบรม : 28 ก.ย.61 (9.00-16.00 น.)
ติดต่อสอบถาม : Strategic Center (02-5592146-7)

วันที่

09/28/2018

ราคา

6800

Spread the love