โครงการไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
09.00-10.30 หลักประกันทางธุรกิจแหล่งทุนใหม่ SME10.45-12.15 ปลดล็อค ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง เป็นหลักประกัน

13.15-16.30 ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ตัวใหม่ในการขอสินเชื่อ

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องคอนเวนชั้น 3 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย