สัมมนาฟรี!! งานTIF 2018@KORAT & FOOD PACK ASIA 2018@KORAT

>> วันที่ 14 ก.ย.61

 • 14.30-16.30 น.การบริหารจัดการระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทย-เยอรมัน

>> วันที่ 15 ก.ย.61 

 • 10.30-12.00 น.ผนึกพลังนักจัดซื้อและวิศวกร ลดต้นทุนซื้อสินค้ากำลัง2
 • 14.30-16.30 น.
  การบริหารภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ยุคใหม่ (Modern & Smart Restaurant ยุค 4.0)

>> วันที่ 16 ก.ย.61 

 • 10.30-12.00 น.
  “นวัตกรรม” พลิกแนวคิด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในยุค Food Tech 4.0 
 • 14.30-16.30 น.
  สร้างยอดขายแบบก ้าวกระโดด ด ้วยเทคนิค ONLINE

สถานที่จัดงาน
ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

 

Spread the love