มารยาทบนโต๊ะอาหาร สำหรับงานสังคม & การควบคุมและการคำนวณต้นทุนอาหารเบื้องต้น

มารยาทบนโต๊ะอาหาร สำหรับงานสังคม
TABLE MANNER

เนื้อหาหลักสูตร
มารยาทสากลในการรับประทานอาหาร
– มารยาทในการเข้าร่วมงานเลี้ยง
– อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
– การจับถืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
– ประเภทของรายการอาหารและเครื่องดื่ม
– ลำดับในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

กำหนดการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 213 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
ค่าธรรมเนียม 1,690 บาท

การควบคุมและการคำนวณต้นทุนอาหารเบื้องต้น
Principle of Food and Cost Control
กำหนดการอบรม วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 213 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
ค่าธรรมเนียม 1,690 บาท

วันที่

09/06/2018

ราคา

1690