📣📣ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัมมนา สำหรับผู้ประกอบการ SME ยุค 4.0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยนครปฐม (ATED) และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดนครปฐม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

📍สัมมนาหัวข้อ “ปิดการขายอย่างไรให้ปังในยุค 4.0”

💡 บรรยายและสอนทำ Workshop โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ และผู้เขียนนังสือ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว”

🚩ณ ห้องทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

กิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge Center) ปี 2561 โดย สสว. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ได้รับองค์ความรู้ต่างๆเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน #ด่วน #รับจำนวนจำกัด #สมัครก่อน #มีสิทธิ์ก่อน #ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย

สแกน QR CODE ในโปสเตอร์ (ด้านล่าง) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ หรือคลิกที่ลิงค์ 👇 เพื่อจองที่นั่งล่วงหน้า
https://goo.gl/forms/WlLcacJPztWKqcgq2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 092-223-4142 และ 087-905-7197 คุณเกด
#นครปฐม #จังหวัดนครปฐม #ออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #เห็นทางรวย #วิสาหกิจชุมชน #SME #องค์ความรู้ #ขายให้ปัง #ขายให้รวย

 

Spread the love