Train IMAGE Trainer

(Train IMAGE Trainer)TIT#7
(16-19 Aug. & 31-1-2 Sep.)
– Course สำหรับคนที่ต้องการทำงานที่ปรึกษาภาพลักษณ์
อิมเมจโค้ชเป็นมืออาชีพ
– จบแล้วพร้อมทำงาน เปิด course ตัวเองได้
– เข้าใจ เทคนิคการวิเคราะห์สี
– วิเคราะห์หุ่น / เนื้อผ้า / สไตล์
– สามารถเป็น personal shopper ได้
– Certified จาก 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย แคนาดา
– อ.เอ๋สอนร่วมกับประธานสมาพันธ์ภาพลักษณ์นานาชาติมาเลเซีย
.
สอนโดย
อ.เอ๋ อภัยลักษณ์
– ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ไทยที่ได้รับรางวัล Rising Star จาก Mexico ซึ่งเป็นรางวัลดาวรุ่ง

วันที่

08/16/2018

Spread the love