การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 การประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ … นั้นอย่างไร
2. การสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการประสานงาน
 ประสานงานอย่างไร “ให้ได้งาน และ ได้ใจ”
 สื่อสารสร้างสรรค์…เพื่อการยอมรับและสร้างความร่วมมือ
 สื่อสารอย่างไรไม่ทำลายความสัมพันธ์ในกรณีที่มีความเห็นแย้ง
3. วิธีการ / เทคนิค การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 ลักษณะของการประสานงาน
 การประสานงานภายในหน่วยงาน / ระหว่างหน่วยงาน
4. อุปสรรค / ปัญหาที่ทำให้การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ
 ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหา / อุปสรรค
 แนวทางการป้องกัน – แก้ไข อุปสรรค / ปัญหาที่เกิดขึ้น

วิทยากร อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

ค่าอบรม
ราคาทั่วไป 3,500 .บาท ( บวก VAT 7% = 3,745 บาท )
ราคาสมาชิก 3,000 บาท (บวก VAT 7% = 3,210 บาท )

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4732
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
http://www.trainingbymotiva.com

วันที่

09/11/2018

ราคา

3500

Spread the love