การฝึกอบรมหุ่นยนต์ Fanuc

1. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 3D fauns roboguide simulation software
2. การควบคุม Robotics & Robot Controller
3. การปรับตั้ง Tool
4. การทำงาน Pick and place
5. การสร้าง Program
6. การทดสอบ

วันที่

08/22/2018

Spread the love