Digital New Entrepreneur Startup 4.0

(สำหรับผู้ประกอบการ)

อบรมหลักสูตรโครงการ Digital New Entrepreneur Startup 4.0 (สำหรับผู้ประกอบการ)

ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เริ่มอบรมวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 สิงหาคม 2561

***สามารถส่งข้อมูลการสมัคร ชื่อ – นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ กรุ๊ปไลน์ อบรม digital ฟรี ด้วยการสแกน QR CODE ในภาพ

สถานที่จัดอบรม

– ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับจำนวน 100 คนเท่านั้น

วันที่

08/17/2018

Spread the love