เจาะลึก : 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารต้องทราบรุ่นที่ 8/2561

เนื้อหาการสัมมนาที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารต้องทราบ

หมวดที่ 1 : ค่าจ้างที่นายจ้างแพ้คดี 99% …เสียหายเป็นล้าน

1. เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่จ่ายให้ลูกจ้าง ศาลตัดสินให้นายจ้างแพ้คดี จ่ายเป็นล้านมีค่าอะไรบ้าง ?
2. ตัวอย่างการคำนวณค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายเป็นล้าน มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?
3. ไม่อยากจ่าย ไม่อยากแพ้คดี ต้องทำอย่างไร ?
4. ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อเลิกจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างภายในกี่วัน ( ผิด 100% ทุกบริษัท )
5. ลูกจ้างลาออกอยู่ไม่ครบ 30 วัน จะหักค่าจ้างไว้ได้หรือไม่ ?…ระวังจะโดนไม่ใช่น้อย
6. หลักการเขียนเงื่อนไขอย่างไรไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร ?
7. ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?

หมวดที่ 2 : การจ้างานและการทดลองงาน

8. ถ้าทำงานไม่ดีระหว่างทดลองงาน แล้วให้หยุดทันทีผิดกฎหมายตรงไหน ?
9. หลักการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อไม่ผ่านทดลองงานต้องทำอย่างไร ?
10. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ระหว่างทดลองงาน จะระงับทดลองงานได้หรือไม่ ?
11. ไม่อยากมีปัญหาเรื่องไม่ผ่านทดลองงาน จะจ้างอย่างไรดี จึงไม่ต้องจ่ายเงิน
12. สัญญางานจ้างงาน 1 ปี หมดสัญญาต่างคน ต่างไป ทำให้นายจ้างแพ้คดีเพราะอะไร ?
13. จุดอ่อนของสัญญาจ้าง 25 จุด ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
14. จะเรียกเงินประกันได้เท่าใด ? ….ถ้าลูกจ้างลาออกต้องคืนเมื่อใด ?

หมวดที่ 3 : งานที่บังคับทำโอทีได้ ต้องเป็นงานแบบไหน ?
15. ลูกจ้างไม่ทำโอที ผิดไหม ? บังคับได้ดูกฎหมายตรงไหน ?
16. ลูกจ้างที่รู้ว่างานด่วน รู้ว่าบริษัทจะเสียหายแต่ไม่ยอมทำงานจะลงโทษข้อหาอะไร ?
17. จะจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท ทุกคนเท่ากัน ได้หรือไม่ ? มีคนทำเยอะแยะไม่เห็นเป็นไร
18. จะรวมค่าล่วงเวลาเข้าไปในเงินเดือน ๆ ละ 3000 บาทแล้วให้โอทีทุกวันได้หรือไม่ ?

หมวดที่ 4 : วันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด
19. ทำไมลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์
20. ลูกจ้างไม่ลาหยุดพักร้อน ถือว่าให้แล้วไม่หยุดเอง บริษัทจะตัดทิ้งได้หรือไม่ ?…ก็ตัดทิ้งทุกปี ไม่เห็นมีใครว่า
21. หลักการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร ? ( สำคัญมาก )
22. พนักงานที่ลาออกเอง / ถูกไล่ออก / ทำผิดร้ายแรง / จะจ่ายเงินค่าพักร้อนที่มีอยู่ให้หรือไม่ ?
23. หัวหน้างานมีสิทธิไม่อนุมัติ หรือ เปลี่ยนไปหยุดพักร้อนวันอื่นได้หรือไม่ ?
24. การให้ทำงานวันหยุด หรือ สลับวันหยุดประเพณี ผิดกฎหมาย แพ้คดีตรงไหน ?

หมวดที่ 5 : วันลาที่กฎหมายกำหนด
25. ลูกจ้างลาป่วยได้กี่วัน ได้เงินกี่วัน วันหยุดระหว่างลาป่วยนับอย่างไร
26. ลากิจได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?
27. ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอดจัดการอย่างไรดี

หมวดที่ 6 : การปฏิบัติต่อลูกจ้างระหว่างการทำงานร่วมกัน
28. ผู้บริหารสั่งย้ายจากสาขา 1 ไปทำงานที่สาขา 2 ลูกจ้างไม่ไป ผิดตรงไหน ?
29. การย้ายที่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน
30. ย้ายสาขาลูกจ้างไม่ไป ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดูกฎหมายตรงไหน ?
31. การลดค่าตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำได้กรณีใดบ้าง
32. ความผิดร้ายแรง ที่เลิกจ้างได้ทันทีมีลักษณะอย่างไร ?

หมวดที่ 7 : ตัวอย่างปัญหาทางแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
33. วุฒิการศึกษาปลอม ผิดร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงดูตรงไหน
34. ลาป่วยตลอดปีต้องจ่ายเงินค่าพักร้อน วันหยุดประเพณีให้หรือไม่
35. ตอกบัตรแทนกัน ผิดร้ายแรงทุกกรณีหรือไม่
36. โทรมาลาป่วย แต่หัวหน้างานไม่ได้รับสาย ถือว่าลาหรือยัง
37. พนักงานงานผิด เสียหายเป็นประจำ จะลงโทษหัวหน้างานได้หรือไม่
38. ออกหนังสือเตือน เช้า สาย บ่าย ถือว่าผิดซ้ำหนังสือเตือนได้หรือยัง ?
39. ทำผิดพร้อมกัน เลิกจ้างไม่พร้อมกันได้หรือไม่ ?
40. ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือนจะทำอย่างไร จึงจะมีผลตามกฎหมาย ?

วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อธิบายเข้าใจง่าย ไม่ใช่ภาษากฎหมาย ไม่นั่งอ่านมาตรา นำเสนอตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง ๆ

สถานที่ โรงแรม เมอร์เคียว สยาม BTS สถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ

วันที่

08/20/2018

ราคา

3900

Spread the love