อบรมการใช้งานโปรแกรม SAP Business One

ERP SAP Business One Workshop
อบรมการใช้งานโปรแกรม SAP Business One
หลักสูตร 4 วันต่อเนื่อง
Course Overview (Laboratory)
Business Process
เรียนรู้ Business Process ผ่าน SAP Business One (Laboratory)
Master Data
Module Purchasing – AP
Module Sales – AR
Module Banking
Module Inventory – Stock management
Business Partners
Production
MRP
Module Financials

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานทุกแผนก ผู้ประกอบการ คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจ

อบรมวันที่ 12 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ศาลาแดง จำกัด
6th Floor, Q House Phloen Chit,
598 Phloen Chit Road,
Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

ค่าบริการ 15,000 (ก่อนVat) พิเศษโปรโมชั่นนี้
รับจำนวนจำกัด 10 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติม :
ลลิดา วงศ์สมุทร
085 166 8625 (แอล)

วันที่

11/12/2018

ราคา

16050

Spread the love