Prepare for 4.0 going paperless for your business

 ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี!! ครั้งที่ 2 

ในหัวข้อ “Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business”

โดย คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ ผู้เชียวชาญการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Paperless หรือ Workflow ให้แก่องค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการ ไอที เคยเป็นผู้บริหารในบริษัท ไอทีระดับโลก เช่น Microsoft และ HP

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Rati Room อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(ติด BTS ช่องนนทรี)

การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คุณได้รู้ถึงกระบวนการทำงานและรู้จัก Workflow Application มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการทำงานในรูปแบบ Paperless ที่จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ลดความผิดพลาด สร้างผลกำไรให้มากขึ้น 

**ฟรี !! ลงทะเบียนจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น**
———————————————————————-
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี!!!
ที่ : http://register.techconsbiz.com
สอบถาม Line ID: @techconsbiz
 : 02-634-4409
บริษัท เทคคอนส์ บิส จำกัด
 : http://www.techconsbiz.com

Spread the love