เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “International Seminar on Digitization : Driving the Ultimate Goal and Capacity Building on the Development of Industry 4.0, Smart Factory and Supply Chain in Food Industry” ขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 สค. 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมผลักดันให้สถานประกอบการปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 ตามนโยบายภาครัฐ 
การประชุมสัมมนาได้รับเกียรติบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ Fraunhofer จากประเทศเยอรมนี , Danish Technology Institute (DTI) จากประเทศเดนมาร์ก และ SIRIM จากประเทศมาเลเซีย

จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาโดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSem2nyI7sojwUfwq…/viewform… ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

และดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ http://nfi.or.th/digitization/

Spread the love