#อบรมฟรี สำหรับผู้สูงวัย “คนสูงวัย ไม่แก่ แต่เก๋า เราทำงานได้” การแบ่งปันประสบการณ์ของคนสูงวัยกับการทำงานหลังเกษียณ และการเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับคนสูงวัย (คนสูงวัยเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอด | คนสูงวัยสร้างรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ | ลูกจ้างสูงวัยต้องมีทักษะแบบไหนที่ใครๆ อยากจ้าง)

– นครศรีธรรมราช | วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์
– เชียงใหม่ | วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมฮากกา เชียงใหม่
– นครราชสีมา | วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล
– ชลบุรี | วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี
– กรุงเทพฯ | วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเคเอกซ์ ชั้น 10 สถานีรถไฟฟ้าBTS วงเวียนใหญ่ (ทางออก 4)

**คนสูงวัย อายุ 50-70 ปี ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือขอรับองค์ความรู้เพื่อคนสูงวัยทางอีเมล ได้ที่https://goo.gl/forms/LpOqF2bZO9rYSgB93

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2564-4000 ต่อ 4102 หรือ 08-2450-2610

Spread the love