หากท่านคือนักธุรกิจ ที่อยากจะเริ่มนำนวัตกรรมไปใช้ในการสร้าง Value เพิ่มให้แก่ธุรกิจ

หรือภาครัฐที่สนใจจะนำนวัตกรรมไปใช้ในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!!
งานเปิดบ้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU OPEN INNOVATION BAZAAR

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
SAVE THE DATE

เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 1402 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

พบกับการนำเสนอสุด Exclusive จากนักวิจัยเจ้าของผลงาน
ประกอบไปด้วย
– ผลงานวิจัยพร้อมใช้
– ธุรกิจนวัตกรรมน่าลงทุน
รายการนำเสนอ https://goo.gl/GEYYbt

พร้อมบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อที่เอกชนต้องรู้
1. บทบาทและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของสงขลานครินทร์กับการพัฒนาภาคเอกชน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.สงขลานครินทร์
2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ : ประตูสู่ธุรกิจนวัตกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คํารณ พิทักษ์
ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

พร้อมแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้
ทาง https://goo.gl/9NTb8t (รับจำนวนจำกัด)
พร้อมรับของที่ระลึกสุดเก๋

พร้อมสิทธิพิเศษการอนุญาตใช้สิทธิมากมาย

Spread the love