#หาดใหญ่ #อบรมฟรี “จับเงินล้าน ด้วยร้านออนไลน์” พร้อมรับของที่ระลึก อบรมแบบนำไปใช้ได้จริง

วันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 8.30 – 16.00
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ลงทะเบียน-สอบถามเพิ่มเติม
คุณประเสริฐ กองวัฒนานุกูล 08-1766-1528
คุณปิยะนันทร์ ทิพย์มณี 06-2310-0566
สำนักงานสาขาสงขลา 074-262-551-2

Spread the love