สัมมนาฟรี “เข้าใจดัชนีเศรษฐกิจพิชิตการลงทุน” เพื่อวางแผน ปรับกลยุทธ์ ให้ทำกำไรได้ทุกสถานการณ์การลงทุน

หัวข้อ
1. เศรษฐศาสตร์สัมพันธ์อย่างไรกับการลงทุน
2. รู้จักดัชนี เพื่อวางกลยุทธ์
3. ตามข่าวเศรษฐกิจเพื่อปรับทิศการลงทุน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน ที่ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน

สำรองที่นั่งเลือกวัน-เวลาที่ต้องการสำรองได้
วันที่ 07/08/2018 เวลา 18:00 – 20:00 น.
วันที่ 30/08/2018 เวลา 13:00 – 15:00 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_StockInves…

Spread the love