#สัมมนาฟรี “เกมการเงิน ชีวิตออกแบบได้” เข้าใจแนวคิดจัดการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตผ่านเกมจำลอง

หัวข้อ
• ส่องอนาคตผ่านเกม
• รู้จักวิธีจัดการเงินตามช่วงชีวิต
• สร้างสมดุลให้ชีวิตและงาน
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นวางแผนการเงิน

สำรองที่นั่งเลือกวัน-เวลาที่ต้องการสำรองได้
วันที่ 01/08/2018 เวลา 13:00-15:00 น.
วันที่ 21/08/2018 เวลา 18:00-20:00 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_LifePlanin…

Spread the love