ปันสัมมนาฟรี กิจกรรม CONC Forum หัวข้อ “MONEY 4.0”
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช และคุณชลเดช เขมะรัตนา วันพุธที่ 8 ส.ค.61 18.00 – 20.00 น. ห้อง 201 คณะพาณิชย์ มธ.ท่าพระจันทร์
.
ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี
conc.tbs.tu.ac.th/index.php/register/register_forum/88
.
ที่มาข้อมูล CONC Thammasat
Spread the love