” การบริหารงาน
แบบคล่องตัว “

เคยไหม ? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร ? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร ? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

Key Contents 

 

 

  1. อะไรคือ ? แนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
  2. ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
  3. วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
  4. กระบวนการการบริหารโครงการแบบ Agile
  5. บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
  6. เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบScrum
  7. การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Scrum
  8. Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

ค่าธรรมเนียมปกติ 6,800.00 7,276.00 204.00
Spread the love