” การบริหารงาน
แบบคล่องตัว “

เคยไหม ? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร ? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร ? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

Key Contents 

 

 

  1. อะไรคือ ? แนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
  2. ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
  3. วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
  4. กระบวนการการบริหารโครงการแบบ Agile
  5. บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
  6. เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบScrum
  7. การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Scrum
  8. Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

ค่าธรรมเนียมปกติ 6,800.00 7,276.00 204.00