#อบรมฟรี #เรียนฟรี #สัมมนาฟรี
สถาบันพัฒนาฝีมือ ๑๖ นครปฐม
เปิดรับสมัครท่านที่สนใจ ฝึกอบรมงานไม้
สาขา.. การตู้ ,โต๊ะ , เก้าอี้3in1
อบรม ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม 
วันที่ 14,15,16,17,18 ก.ค. 2561
ท่านที่สนใจเชิญลงทะเบียนดังนี้
1.ชื่อ
2.id:
3.เบอร์โทร
4.กรุณตอบ in box เมื่อผมทักไป

หมายเหตุ…..ท่านที่ไม่เคยอบรมในงบประมาณปี 2561.

สอบถาม/ติดต่อ/ลงทะเบียน
https://www.facebook.com/Aj.vichain.intrapa/

VDO
https://www.facebook.com/nikhomarunrat/videos/1708267909228381/

Spread the love