อบรมฟรี “ฝ่าประตูสู่รั้วอสังหาริมทรัพย์” มาร่วมค้นหารูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะกับคุณให้ได้ภายใน 2 ชั่วโมง

วันที่ 24/07/2018 เวลา 13:00 – 15:30 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

หัวข้อ
• เก็งกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อถูกขายแพง
• สร้างกระแสเงินสด ด้วยการปล่อยเช่า
• เพิ่มทางเลือกการลงทุน ด้วยกองทุนรวม
• เลือกเทคนิคการลงทุนอย่างชาญฉลาด
เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_RealEstate…

Spread the love