อบรมฟรีสำหรับผู้สูงอายุ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดโปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย เดือนกรกฎาคม 2561

อบรมฟรีสำหรับผู้สูงอายุ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดโปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นหลักสูตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ด้วยการใช้โปรแกรม MS publisher 2007 ในการฝึกปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 – อบรมการสร้างรายการอาหาร (Menu)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 – อบรมการการสร้างแผ่นพับ (Brochure)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 – อบรมการสร้างแบบฟอร์มสำหรับธุรกิจ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302

https://goo.gl/yXqUR4

Spread the love