สัมมนาฟรี เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสายอาชีพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema @Central World

สนใจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมงานและรายละเอียดเพิ่มเติม

Spread the love