สัมมนาฟรี “เปิดโลกลงทุนสู่กองทุนต่างประเทศ (FIF)” ลงทุนแบบ Inter กับกองทุนต่างประเทศที่ช่วยกระจายพอร์ตพร้อมเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

วันที่ 11/07/2018 เวลา 18:00 – 20:00 น.
ณ K-Expert Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

หัวข้อ
• เข้าใจ FIF ก่อน Go-Inter
• จับเทรนด์ เจาะลึก ก่อนเลือกกองทุน
• เกาะติดการลงทุน ปรับตัวตามสถานการณ์
เหมาะสำหรับผู้เริ่มลงทุนกองต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ E-mail: k-expert@kasikornbank.com

https://k-expert.askkbank.com/…/K-ExpertWorkshop_MutualFund…

 

Spread the love