#ขอนแก่น #ยกระดับตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมวานีขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น

**ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

https://goo.gl/RKCsux

Spread the love