หลักสูตร Excel Advanced for Professional Chart & Graph

 

เนื้อหาการอบรม

 1. แนวคิดพื้นฐานการสร้างกราฟบนExcel
 • การเตรียมข้อมูล
 • เครื่องมือกราฟ และส่วนที่เกี่ยวเนื่อง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟ
 • ตัวอย่างการนำเสนอด้วยกราฟ
 1. เทคนิคเริ่มต้นของคนทำกราฟ
 • 2.1 พูดคุยแนะนำ
 • 2.2 การเตรียมข้อมูลที่ดี
 • 2.3 วิธีสร้างกราฟแบบด่วนๆ
 • 2.4 การตกแต่ง ปรับแต่ง ปรับแก้
 •     2.5 การตกแต่ง ปรับแต่ง ปรับแก้
 • 2.6 การ Save กราฟเป็น Template
 • 2.7 การเรียกใช้กราฟ Template
 • 2.8 การกำหนด Template ที่ใช้บ่อยเป็นค่าเริ่มต้น
 1. วิธีการสร้างกราฟในแบบต่าง ๆ
 • Column Chart         – Line Chart             – Pie Chart             – Bar Chart
 • Area Chart               – Scatter Chart       – Stock Chart           – Surface Chart
 • Doughnut Chart       – Bubble Chart         – Radar Chart
 1. รวม 12 เทคนิคการสร้างกราฟ (ที่น่าสนใจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อได้ชัวร์)
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-1
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-2
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-3
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-4
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-5
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-6
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-7
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-8
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-9
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-10
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-11
 • เทคนิคที่น่าสนใจ-12
 1. เทคนิคการสร้างกราฟแบบมีเงื่อนไข
 • กราฟแบบเงื่อนไข-1
 • กราฟแบบเงื่อนไข-2
 • กราฟแบบเงื่อนไข-3
 • กราฟแบบเงื่อนไข-4
 • กราฟแบบเงื่อนไข-5
 • กราฟแบบเงื่อนไข-6
 • กราฟแบบเงื่อนไข-7
 • กราฟแบบเงื่อนไข-8
 • กราฟแบบเงื่อนไข-9
 • กราฟแบบเงื่อนไข-10
 •       กราฟแบบเงื่อนไข-11
 • กราฟแบบเงื่อนไข-12
 1. เทคนิคการสร้างกราฟแบบโต้ตอบ
 • กราฟแบบโต้ตอบได้-1
 • กราฟแบบโต้ตอบได้-2
 • กราฟแบบโต้ตอบได้-3
 • กราฟแบบโต้ตอบได้-4
 • กราฟแบบโต้ตอบได้-5
 • กราฟแบบโต้ตอบได้-6
 • กราฟแบบโต้ตอบได้-7
 1. แถมด้วย เทคนิคการลิงก์กราฟจากExcelไปยัง PowerPoint

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท/วัน

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Facebook : TessTrainingPage

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Spread the love