สัมมนาฟรี “เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ”


นำเสนอบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีอาหาร สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ” อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีอาหาร ทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วโลก พร้อมเจาะลึกจุดแข็งและจุดอ่อนของเทคโนโลยีอาหารในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจหรืองานวิจัย ตลอดจนนำไปใช้ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อได้อย่างตรงจุด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

งานสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมสมุนไพร, นักวิจัยด้านอาหาร, ผู้ประกอบการอาหารทางการแพทย์, นักโภชนาการ, หมอ, พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป

โครงการนี้เป็นโครงการของ IP IDE Center ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดตามลิ้งค์
https://idgthailand.com/techinsight_201807/

Spread the love