#พระประแดง อบรมเรื่อง”การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีรีไซเคิลทองแดงบริสุทธิ์จากน้ำยากัดลายวงจรเสื่อมสภาพ”

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.45 น.
ณ อาคารฝึกอบรมและสัมมนา กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กพร. 2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามลำดับ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2. นิติบุคคลที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิล
3. ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ
4. ประชาชนที่สนใจลงทุนตั้งโรงงานรีไซเคิล

ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับได้ที่
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โทรสาร 0 2202 3606
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ โทร. 0 2202 3856 และ 0 2202 3904

หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
http://www.dpim.go.th/pr/article?catid=42&articleid=8923

Spread the love