รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (29 มิ.ย. 61)

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
First Aid – Basic life support 2015
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Arize Hotel Sukhumvit ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ * สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที ลดเหลือเพียงท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป
ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้
อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากราะสำหรับ : บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจวไป
หัวข้อการอบรม (Course Outline)
1. หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid )
2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป ( Survey-Casualty Assessment )
3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม ( Shock coma and Fainting )
4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )
5. การตกเลือดและการห้ามเลือด ( Haemorrhage and Control Bleeding )
• ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม ( Control bleeding with Bandage Practice )
• การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture )

6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล ( Muscle Joint and Bone injury )
• ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed wound )
• ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก ( Splint and Taping for fracture of bone Practice )
7. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ( Burn – Electrical injury )
8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม( Chemical burn –Poison-Foreign body )
9. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ( Lifting and Moving casualty )
• ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยboard ( Long Spinal Board Practice )

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ( Assessment Casualty of Heart failure )
2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )
3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )
4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )
5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation Demonstrate )
6. สรุป คำถามและคำตอบ

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444
Line : hrdzenter
http://www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
http://www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

Spread the love